Výchovné problémy základních škol

logolink
projekt č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008

Partner projektu: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje.

Cílem projektu bylo formou dalšího vzdělávání zlepšit připravenost učitelů ZŠ na řešení současných výchovných problémů, zejména:

  • řešení častých výchovných problémů, jako např. motivování nemotivovaných žáků, kázeňské přestupky, krizové situace při výuce, komunikace s agresivním žákem, problémy dětí ohrožených prostředím a násilím
  • řešení závažných výchovných problémů, zejména šikany
  • řešení problémů souvisejících se začleněním handicapovaných dětí
  • řešení problémů souvisejících se začleněním dětí ze sociálně slabých rodin
  • řešení problémů souvisejících se začleněním dětí cizinců

Dalším významným cílem projektu byla posílení poradenské činnosti školy vybavením učitelů dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s psychology, speciálními pedagogy a výchovnými poradci.

Třetím cílem projektu byla příprava sborníku kazuistik připravených formou semestrálních prací a doplněných odborným komentářem psychologa s dlouholetou praxí v oboru, který bude učitelům volně k dispozici v síti Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Informace o průběhu projektu

Udržitelnost projektu:
Přesto, že je kurz Výchovné problémy základních škol ve stálé nabídce akreditovanývh kurzů Centra dalšího vzdělávání, doposud se jej nepodařilo otevřít. Jednotlivé moduly jsou ovšem využívány jako součást akreditovaných kurzů pedagogické přípravy určených pedagogům, kteří si doplňují pedagogické vzdělání. Od roku 2011 tyto moduly (zejména Výchovné problémy adolescentního věku, Řešení šikany) absolvovalo několik desítek pedagogů z Libereckého kraje.