Kurz aktuálních gramotností

logolink
projekt č. CZ.1.07/3.2.01 /01.0007
Partner projektu: Úřad práce v Liberci

Cílem projektu je připravit studijní materiály k třísemestrovému kurzu aktuálních gramotností kombinací e-learningu a prezenční výuky a realizovat pilotní kurz pro 28 frekventantů věkové kategorie 45 – 59 let z Liberce a blízkého okolí.
Dalším cílem projektu je formou dalšího vzdělávání aktualizovat základní gramotnosti občanů starší střední generace, zejména počítačovou, sociální, mediální, jazykovou, občanskou a finanční a vytvořit předpoklady pro kvalitní profesionální působení, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a další rozvoj absolventů kurzu.Třetím cílem projektu je navázat spolupráci se sociálními partnery v relevantních oblastech vzdělávání zaměstnanců, zprostředkovat jim podrobné informace o jednotlivých modulech a předvést průběh výcvikových předmětů se současným proškolením dalších 30 zájemců ve dvoudenních workshopech.
Postup při realizaci cílů:

  • Dokončení vzdělávacího programu třísemestrového kurzu (výběr učiva, návaznosti jednotlivých předmětů) obsahujícího 9 povinných a 3 volitelné moduly
  • Příprava elektronických i tištěných studijních materiálů včetně zpětnovazebných aktivit a případových studií
  • Příprava a realizace třísemestrového kurzu
  • Dokončení programu kurzu v souladu s hodnocením studujících a odborníků z praxe a jeho zařazení do stálé nabídky kurzů Centra dalšího vzdělávání
  • Realizace závěrečné konference, jejíž součástí budou 3 workshopy identické s výcvikovými moduly kurzu

Cílová skupina projektu:
Cílovou skupinou projektu jsou občané starší střední generace, tj. ve věku 45 – 59 let, kteří jsou nezaměstnaní nebo se cítí ohroženi nezaměstnaností a jsou absolventy alespoň středních škol s maturitou.

Projekt nabízí cílové skupině možnost získat znalosti a dovednosti usnadňující pozici na trhu práce i kompetentní výkon povolání a nezbytné pro další osobnostní rozvoj.

Individuální přínos projektu pro jednotlivé účastníky cílové skupiny bude následující:

  • osvojení poznatků z aplikované psychologie, získání základních psychosociálních dovedností zaměřených na vlastní prezentaci a prosazení
  • zlepšení znalostí obecného anglického jazyka a schopnosti komunikace se zahraničními partnery
  • schopnost pracovat s prostředky informačních technologií
  • změna přístupu k osobním financím a schopnost porozumět finančním produktům
  • schopnost orientovat se a žít v daném společenském prostředí, využívat jeho přednosti, realisticky chápat jeho možnosti a slabiny a být si plně vědom svých práv a povinností.

Podrobné informace o kurzu naleznete zde

Udržitelnost projektu:
Kurz byl pro individuální zájemce otevřen v lednu 2013 v rámci programu Univerzity třetího věku s věkovou výjimkou od 45 let. Přihlásilo se 13 zájemců z Libereckého kraje, z toho 4 věkem odpovídali cílové skupině. V květnu 2014 kurz úspěšně dokončili 3 studující, z toho 1 z cílové skupiny.
V zimním semestru 2014 byl ve spolupráci s partnerem projektu otevřen intenzivní kurz (celodenní výuka zhuštěná do 1 semestru) pro 19 nezaměstnaných zájemců o studium z řad starší střední generace. 18 z nich kurz úspěšně ukončilo v lednu 2015.