Inovace kurzu pro výchovné poradce

logolink

projekt č.: CZ.1.07/1.3.03/03.0017
Prioritní osa 7.1. Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Charakteristika projektu:
Projekt spočíval v inovaci, rozšíření a pilotním ověřením elektronických studijních materiálů pro nově akreditovaný Kurz pro výchovné poradce. Projekt předpokládal:

  • Integrovat do akreditovaného kurzu e-learning formou 11 elektronických modulů v prostředí Moodle: připravit 13 studijních textů, z toho 8 v programu „Kniha“ a 5 PowerPointových prezentací a doplnit je zpětnovazebnými aktivitami
  • Inovovat 4 tištěné studijní texty
  • Inovovaný systém pilotně realizovat pro 24 pedagogů ZŠ a SŠ
  • Realizovat seminář na téma rovné příležitosti ve vzdělávání pro 30 výchovných poradců z regionu

Cíle projektu:
Cílem projektu bylo inovovat kurz DVPP realizovaný v souladu s §8 Studium pro výchovné poradce Vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. Kurz byl nově řešen modulárně a byl inovován z hlediska obsahu, aktuálních požadavků akreditační komise a zejména z hlediska formy studia integrací e-learningu.
Dalším významným cílem projektu bylo formou dalšího vzdělávání rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence při poradenských aktivitách učitelů doplnit kvalifikaci výchovných poradců o způsobilost pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

Informace o průběhu projektu

Udržitelnost projektu:
V akademickém roce 2012/2013 byl kurz otevřen pro 14 zájemců, z toho 13 z cílové skupiny pedagogů libereckého kraje. Všichni kurz úspěšně ukončili v květnu 2014. V akademickém roce byl kurz opětovně otevřen pro 15 frekventantů, z toho 13 z cílové skupiny. Všichni postoupili do druhého ročníku studia.