Projekty CDV

Pracovníci Centra dalšího vzdělávání koordinovali a zajišťovali následující projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost :

Kurz aktuálních gramotností
Projekt spočíval ve vytvoření a pilotní realizaci třísemestrového kurzu aktuálních gramotností pro zájemce z řad starší střední generace, kteří si potřebují nebo chtějí rozšířit dovednosti v počítačové, sociální, mediální, jazykové, občanské a finanční gramotnosti.

Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině
Projekt spočíval v realizaci výuky anglického jazyka pro 225 zaměstnanců a doktorandů TUL a byl realizovánve spolupráci s katedrou cizích jazyků.
Projekt předpokládal:

  • dokončení vzdělávacího programu systému kurzů AJ
  • přípravu aktivit v LMS Moodle
  • příprava příručky na míru pro potřeby univerzitních pracovníků
  • inovaci vybavení pro výuku

Inovace kurzu pro výchovné poradce
Projekt spočíval v inovaci, rozšíření a pilotním ověřením elektronických studijních materiálů pro akreditovaný Kurz pro výchovné poradce.

Výchovné problémy základních škol
Cílem projektu bylo formou dalšího vzdělávání zlepšit připravenost učitelů ZŠ na řešení současných výchovných problémů.