Ostatní kurzy

Nabízené kurzy byly připraveny v rámci projektů ESF:

Kurz Psychologie pro manažery je určen manažerům malých a středních podniků, kteří si potřebují doplnit vzdělání základy psychologie v souladu se současnými trendy

Kurz aktuálních gramotností je určen občanům starší střední generace (45+), kteří si chtějí doplnit vzdělání v oblastech základních gramotností v souladu s trendy na technických a ekonomických školách.

Úvod do problematiky vzdělávání dospělých je určen pedagogům, kteří pracují jako vzdělavatelé dospělých.

Přihlášky do kurzů přijímáme průběžně (přihláška ke stažení), kurzy otevíráme v případě alespoň 10 zájemců o studium.