Mgr. Šárka Doubravová

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Funkce: odborný asistent
Dosažené vzdělání: PF TU v Liberci, obor Tělesná výchova – Občanská výchova
Jazykové znalosti: angličtina
Odborné zaměření: řízení distančního studia a studijní poradenství
E-mail: sarka.doubravova@tul.cz
Telefon: 485 352 610, 734 518 402
Konzultační hodiny: Pondělí – středa 8:00 – 15:00, doporučuji předchozí domluvu mailem nebo telefonicky
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání: Základy práce s PC
Studijní poradenství organizace studia: Studium pro výchovné poradce, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku, Rozšiřující studium učitelství mateřských škol, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ, Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (Školní metodik prevence).

Publikační činnost:

  1. ŠIMONOVA, M. – VYSKOCILOVA, Š. Universität des Dritten Lebensalters. Internationale Konferenz „Lebenslanges Lernen in Lernenden Regionen“. Conference Proceedings, Oberwiesenthal, 2004. ISBN: 3-937487-03-4.
  2. VYSKOČILOVÁ, Š. Elektronický studijní materiál pro specializační studium speciální pedagogiky. Soutěžní příspěvek. Mezinárodní konference ICETA 2005 v Košicích.
  3. MICHALOVÁ, Z. DOUBRAVOVÁ Š. V. Případová studie – kazuistika jako závěrečná práce. Liberec 2014
  4. MICHALOVÁ, Z., Doubravová Š. Projekt výchovného poradenství na základních a středních školách – Metodika tvorby závěrečné práce. Liberec 2015