Mgr. Šárka Doubravová

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Dosažené vzdělání: PF TU v Liberci, obor Tělesná výchova – Občanská výchova
Funkce: odborný pracovník v oblasti dalšího vzdělávání
Odborné zaměření:
další vzdělávání pedagogických pracovníků
E-mail: sarka.doubravova@tul.cz
Telefon: 485 352 603, 734 518 402
Konzultační hodiny: Pondělí – středa 8:00 – 15:00, doporučuji předchozí domluvu mailem nebo telefonicky
Studijní poradenství organizace studia: Studium pro výchovné poradce, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku, Rozšiřující studium učitelství mateřských škol, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ