Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D.

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Dosažené vzdělání: TU v Liberci, PF učitelství 2. stupně ZŠ (aprobace Dějepis – Občanská výchova); JCU České Budějovice, EF účetnictví a řízení podniku, UJEP Ústí nad Labem, FF doktorské studium České dějiny
Funkce: odborný pracovník v oblasti dalšího vzdělávání
Odborné zaměření:
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Telefon: 485 352 610, 607 921 095
E-mail: katerina.majdiakova@tul.cz
Konzultační hodiny: Po předchozí mailové nebo telefonické dohodě
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání: Vnitřní jazyková školy TUL – jazykové kurzy
Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, Studium pedagogiky pro učitele (Mistři odborného výcviku), Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel,  Vnitřní jazyková škola TUL – jazykové kurzy