Ing. Marie Židů

zidu

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Funkce: odborný asistent
Dosažené vzdělání: VŠST Liberec, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická
Odborné zaměření: další vzdělávání pedagogických pracovníků
Telefon: 485 352 607
E-mail: marie.zidu@tul.cz
Konzultační hodiny: Po předchozí mailové nebo telefonické dohodě
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání: kurz Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, předmět Oborová didaktika
Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd – učitel, Studium v oblasti pedagogických věd – učitel praktického vyučování a odborného výcviku, Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel,  Kurz vysokoškolské pedagogiky, Podnikání v textilu, Vnitřní jazyková školy TUL – jazykové kurzy