Čeština pro cizince

Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy

Kurz je určen zájemcům o studium na Technické univerzitě v Liberci (TUL), jejichž mateřským jazykem je některý ze slovanských jazyků. Kurz je vhodný především pro zájemce, kteří chtějí studovat na TUL na:

 • Fakultě strojní
 • Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakultě textilní
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Cílem intenzivního ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ v češtině. Prokázání znalosti češtiny v přijímacím řízení (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce) je podmínkou pro studium na TUL. Absolvování přípravného kurzu češtiny a doplňujícího kurzu matematiky, fyziky nebo IT zvyšuje šance uchazečů úspěšně zvládnout přijímací zkoušku na TUL.

Technická univerzita v Liberci

 • 7 fakult s širokou nabídnou studijních programů od technických po humanitní
 • individuální přístup ke studentům
 • vyučující patří mezi špičky ve svém oboru

Výhody studia v Liberci

 • Cenově výhodné ubytování a stravování (vyhlášeny kolejemi roku – ubytování od 110 EUR/měsíčně)
 • Studium v příjemném prostředí horského města
 • Snadná dosažitelnost Prahy (45 minut autem)
 • Rodinná atmosféra
 • Mimoškolní aktivity, sportovní akce, výlety do okolí
 • Bohaté sportovní vyžití (kolo, lyže, pěší turistika)
 • Učebny se nachází přímo v centru Liberce
 • Rychlá adaptace na VŠ prostředí
 • Nízký počet cizinců ve městě → rychlé osvojení českého jazyk

Základní informace o kurzu

 • Výuka zahrnuje 750 hodin výuky českého jazyka a 130 hodin odborné přípravy
 • Výuka probíhá ve skupině maximálně 15 účastníků
 • V případě nepříznivého vývoje situace v souvislosti s šířením Covid-19 může být výuka dočasně nahrazena online formou
 • Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové z TUL

Výuka češtiny

Výuka je zaměřena na osvojení řečových dovedností – čtení, psaní, mluvení, poslech a porozumění. Student rozvíjí také své komunikační schopnosti (slovní zásoba, frazeologie), které mu umožňují reagovat v každodenních situacích. V prvních 14 dnech probíhá intenzivní výuka zaměřené především na výslovnost, základní fráze a základní pojmy z odborné terminologie.

Obsah:

 • České reálie
 • Fonetika
 • Odborná terminologie – fyzika, matematika, IT

Výuka odborných předmětů

Po absolvování prvních 14 dnů intenzivní jazykové výuky, tedy od 5. 10. 2021:

 • Matematika – 2 hod/týden

Volitelný odborný předmět – 2 hod/týden

 • IT
 • Fyzika

Akademický rok 2021/2020
Zimní semestr: 13. 9. 2021 – 28. 1. 2022

 • 22 hodin českého jazyka/týden (včetně odborné terminologie)
 • 2 hodiny matematiky a 2 hodiny volitelného odborného předmětu
 • semestr je ukončen semestrální zkouškou (úroveň B1)

Letní semestr: 1. 2. 2022 – 27. 5. 2022

 • 22 hodin českého jazyka/týden (včetně odborné terminologie)
 • 2 hodiny matematiky a 2 hodiny volitelného odborného předmětu
 • semestr je ukončen závěrečnou zkouškou (úroveň B2)
 • absolventi po úspěšném absolvování kurzu získají certifikát

Služby poskytované studentům

 • Ubytování: nabízíme ubytování na kolejích Harcov. Naše koleje třikrát vyhrály anketu o nejlepší koleje v Česku.
 • Nostrifikace: kromě intenzivní výuky českého jazyka nabízíme studentům přípravu k nostrifikačním zkouškám včetně zajištění překladů dokumentů z ruského do českého jazyka. Cena není zahrnuta v ceně kurzu, zájemci platí částku zvlášť. Zajišťujeme také komunikaci s Krajským úřadem.
 • Přihlášky na TUL: studentům pomáháme při vyplnění přihlášky na jednotlivé fakulty TUL.
 • Organizace kurzu anglického jazyka pro zájemce – příprava na přijímací zkoušky (není v ceně kurzu)
 • Možnost bezplatné návštěvy vybraných přednášek pro studenty 1. ročníku na jednotlivých fakultách
 • Lékař v místě ubytování
 • Kurátor: s orientací na univerzitě a ve městě a s řešením každodenních problémů Vám pomůže student se znalostí ruského jazyka.
 • Organizátor: pomáhá s řešením úředních záležitostí
 • Lektoři: kromě samotné výuky zajišťují rovněž komunikaci s rodiči (prospěch, docházka)

Kontaktní osoba: Ing. et Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D., tel. 485 352 610, mob. +420 607 921 095, katerina.majdiakova@tul.cz