Zdravá napřímená záda metodou Akrální koaktivační terapie II.


Album

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. s účastnicemi kurzu