Zdravá napřímená záda metodou Akrální koaktivační terapie III.


Album

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. na přednášce a následném cvičení.