(SZ) Německý jazyk B1, Hanzlová, PÁ 8:50, E 114

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.03.2023 - 26.05.2023 | Friday: 08:50-10:20, E 114 Price: 3 000,00 CZK (Reduced price 2 000,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v německém jazyce.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Terezie Hanzlová
  • Lecturer: Terezie Hanzlová
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, E 114

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN STUDENTŮM A ZAMĚSTNANCŮM TUL.