(SZ) Německý jazyk A1-A2, Hanzlová, PÁ 10:40, E 114 (individuální kurz)

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.03.2023 - 26.05.2023 | Friday: 10:40-12:10, E 114 Price: 2 700,00 CZK (Reduced price 2 700,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v němčině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni (A1)A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Terezie Hanzlová
  • Lecturer: Terezie Hanzlová
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, E 114

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN ZAMĚSTNANCŮM I STUDENTŮM TUL.