(SZ) Francouzský jazyk A1, Tůmová, ČT 11:30, H 34

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.03.2023 - 26.05.2023 | Thursday: 11:30-13:00, H 34 Price: 2 000,00 CZK (Reduced price 1 000,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu na úrovni A1 ve francouzštině dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Mgr. Veronika Tůmová
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, H 34

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN STUDENTŮM I ZAMĚSTNANCŮM TUL.