(Z) Anglický jazyk B2+ konverzace, Drozdová, ČT 14:20, H 32

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 27.02.2023 - 26.05.2023 | Thursday: 14:20-15:50, H 32 Price: 2 000,00 CZK (Reduced price 1 000,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Mgr. Edita Drozdová
  • Lecturer: Mgr. Edita Drozdová
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, H 32

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM.