(SZ) Anglický jazyk B1 - ONLINE (navazující kurz), Košek, ČT 16:10

Syllabus

Registration ended

Probíhá: 06.03.2023 - 26.05.2023 | Thursday: 16:10-17:40, on-line Price: 2 000,00 CZK (Reduced price 1 000,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Teaching aids

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Supervisor: Martin Košek
  • Lecturer: Martin Košek
  • Duration in hours: 24 lesson hours
  • Number of lessons: 12
  • Form of study: Full-time
  • Venue: Liberec, Kurz se koná on-line - účastníci kurzu budou včas informováni o využití platformy, pomocí které bude výuka realizována.

Structure

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Note

KURZ JE URČEN PRO STUDENTY I ZAMĚSTNANCE. Jedná se o navazující kurz, mohou se al přihlásit i noví zájemci.